Cemento-vláknitá
deska

Instalace do běžného
betonu

Instalace s použitím provzdušněného betonu

Stavebnicový systém suché pokládky

Schéma na odmrazování venskovních ploch

Systém zvýšené
akumulace tepla